Naše služby

Společnosti poskytuje svým klientům komplexní služby od přípravy záměru až po kolaudaci. Jedná se o tyto základní služby specifikované v konkrétních obchodních smlouvách s klientem:

  • Příprava záměru investora, vyhledání vhodné lokality, pozemků včetně
  • Jejich zajištění po obchodní i technické stránce, vypracování investičního záměru
  • Řešení vazby záměru na územní plán a jeho případné změny pro daný účel
  • Zajištění komplexní dokumentace vlivu stavby na životní prostředí
  • Vypracování architektonických a dopravních studií
  • Vypracování dokumentace k územnímu řízení a zastupování v řízení
  • Vypracování dokumentace k stavebnímu řízení a zastupování v řízení
  • Vypracování dokumentace k realizaci stavby
  • Výkon technického dozoru investora včetně zajištění kolaudace, vyhodnocení investice a posouzení provozu stavby

Pro zajištění uvedených služeb má společnost dostatečné odborné zázemí ve vlastních a spolupracujících odbornících s příslušnou autorizací pro jednotlivé obory a moderní programové vybavení /ArchiCAD, AUTOCAD/.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 987 654 321

mail@com